• PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1. pisemnie na adres: ul. Myśliwska 6, 09-530 Gąbin

2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mersland.pl.

Formularz odstąpienia od umowy - pobierz.